دانشگاه دوغوش

دانشگاه دوغوش، واقع در قلب ترکیه، یک موسسه معتبر است که به ارائه آموزش با کیفیت و شکل دادن به رهبران آینده اختصاص دارد. دانشگاه دوغوش با سابقه ای غنی، افتخارات متعدد، امکانات پیشرفته و طیف متنوعی از دانشکده ها و رشته ها، در خط مقدم برتری علمی و نوآوری قرار دارد.. Doğuş برندی است که تقریباً نیم قرن به آموزش اختصاص یافته است.

در طول سال ها، دانشگاه دوغوش به یک موسسه آموزشی مشهور تبدیل شده است که به دلیل تعهد خود به دقت علمی و توسعه جامع دانشجویی شناخته شده است. این مرکز به یک مرکز دانش و نوآوری تبدیل شده است که دانشجویان را از سراسر جهان جذب می کند.

شعار این دانشگاه این است” ما با این فکر که آینده به جوانان سپرده شده و جوانان به آموزش و پرورش سپرده می شوند، به تربیت نسل های روشن بین ادامه می دهیم “