اوگو آکادمی مشاور تحصیلی در ترکیه

اوگو آکادمی راهنمای شما در انتخاب و پذیرش دانشگاه ها در ترکیه، اینجا می تونی از بهترین مشاور های تحصیلی ترکیه استفاده کنی، راحت و بدون دردسر تحصیل کنی

چند قدم ساده تا اپلای...

با انجام مراحل زیر میتونی با مشاوره اوگو آکادمی اپلای کنی و تو هر دانشگاهی هر رشته ای رو که دوست داری تحصیل کنی
University selection
1. رشته و دانشگاه هایی که میخوای رو انتخاب کن
Comparison
2. دانشگاه ها و شهریه هاشو باهم مقایسه کن
applying for
3. از مشاور های ما برای مراحل و راه های اپلای کمک بگیر
Agreement
4. پذیرش بگیر

اوگو پلاس (مطالب آموزشی و اخبار جدید)

جدیدترین مطالب آموزشی در مورد اپلای، مهاجرت و تحصیل در ترکیه را اینجا بخوانید

اوگو آکادمی

می تونی تو هر کدوم از دانشگاه های زیر رشته ای که مدنظرتو رو پیدا کنی ما کمکت میکنی که بتونی اپلای بگیری
124

پذیرش موفق دانشجو

30

نماینده رسمی دانشگاه

60000

رشته ی دانشگاهی

لیست دانشگاه ها به همراه شهریه هاشون

می تونی لیست دانشگاه ها رو به ترتیب شهریه هاشون رو اینجا ببینی
لیست دانشگاه های رشته پزشکی انگلیسی به ترتیب شهریه ها
دانشگاه مالتپه استانبول

دانشگاه مالتپه

شهریه: 14000 دلار در سال

دانشگاه اقتصاد ازمیر

دانشگاه اقتصاد ازمیر

شهریه: 15000 دلار در سال

دانشگاه اطلس استانبول

دانشگاه اطلس استانبول

شهریه: 17000 دلار در سال
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 15300 دلار در سال

دانشگاه هالیچ استانبول

دانشگاه هالیج

شهریه: 16000 دلار در سال

دانشگاه لقمان حکیم ازمیر

دانشگاه لقمان حکیم ازمیر

شهریه: 16000 دلار در سال

دانشگاه آتیلیم آنکارا

دانشگاه آتیلیم آنکارا

شهریه: 16000 دلار در سال

دانشگاه بیرونی

دانشگاه بیرونی

شهریه: 20000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 17100 دلار در سال

دانشگاه ینی یوزیل استانبول

دانشگاه ینی یوزیل استانبول

شهریه: 18000 دلار در سال

دانشگاه اوسکودار استانبول

دانشگاه اوسکودار

شهریه: 19000 دلار در سال

دانشگاه آلتینباش استانبول

دانشگاه آلتینباش

شهریه: 25000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 20000 دلار در سال

دانشگاه آجی بادم

دانشگاه آجی بادم (مورد تایید وزارت بهداشت)

شهریه: 27000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 20250 دلار در سال

دانشگاه اوکان استانبول

دانشگاه اوکان استانبول

شهریه: 25000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 20500 دلار در سال

دانشگاه ایستینیه استانبول

دانشگاه ایستینیه

شهریه: 21600 دلار در سال

دانشگاه مدیپول آنکارا

دانشگاه مدیپول آنکارا

شهریه: 33000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 23760 دلار در سال

دانشگاه باهچه شهیر استانبول

دانشگاه باهچه شهیر استانبول (مورد تایید وزارت بهداشت)

شهریه: 25000 دلار در سال

دانشگاه مدیپول استانبول

دانشگاه مدیپول استانبول

شهریه: 35000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 25200 دلار در سال

دانشگاه یدیتپه

دانشگاه یدیتپه (مورد تایید وزارت بهداشت)

شهریه: 27500 دلار در سال

Koc University 300x300 1

دانشگاه کوچ (مورد تایید وزارت بهداشت)

شهریه: 26500 دلار در سال

لیست دانشگاه های رشته پزشکی ترکی به ترتیب شهریه ها
دانشگاه مالتپه استانبول

دانشگاه مالتپه

شهریه اصلی: 10000 دلار در سال

دانشگاه ینی یوزیل استانبول

دانشگاه ینی یوزیل استانبول

شهریه اصلی: 17000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 12000 دلار در سال

دانشگاه لقمان حکیم ازمیر

دانشگاه لقمان حکیم ازمیر

شهریه اصلی: 16000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 12000 دلار در سال

دانشگاه اطلس استانبول

دانشگاه اطلس استانبول

شهریه اصلی: 14000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 12600 دلار در سال

دانشگاه هالیچ استانبول

دانشگاه هالیج

شهریه اصلی: 15000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 13000 دلار در سال

دانشگاه آرل استانبول

دانشگاه آرل استانبول

شهریه اصلی: 15000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 13000 دلار در سال

دانشگاه نیازتپه

دانشگاه تینازتپه

شهریه اصلی: 15000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 13000 دلار در سال

دانشگاه بیرونی

دانشگاه بیرونی

شهریه اصلی: 17000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 14535 دلار در سال

دانشگاه بیکنت

دانشگاه بیکنت

شهریه اصلی: 28980 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 14490 دلار در سال

دانشگاه اوسکودار استانبول

دانشگاه اوسکودار

شهریه: 15000 دلار در سال

دانشگاه آیدین استانبول

دانشگاه آیدین استانبول

شهریه اصلی: 17500 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 16000 دلار در سال

دانشگاه ایستینیه استانبول

دانشگاه ایستینیه

شهریه: 19440 دلار در سال

دانشگاه نیشانتاسی استانبول

دانشگاه نیسانتاسی استانبول

شهریه: 19500 دلار در سال

دانشگاه اوکان استانبول

دانشگاه اوکان استانبول

شهریه اصلی: 25000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 19500 دلار در سال

لیست دانشگاه های رشته دندان پزشکی انگلیسی به ترتیب شهریه ها

دانشگاه کنت استانبول

دانشگاه کنت استانبول

شهریه: 24000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:13500 دلار در سال

دانشگاه گالاتا استانبول

دانشگاه گالاتا استانبول

شهریه: 27000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:13500 دلار در سال

دانشگاه اطلس استانبول

دانشگاه اطلس استانبول

شهریه: 16000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:14400 دلار در سال

دانشگاه بیرونی

دانشگاه بیرونی

شهریه: 17000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:14535 دلار در سال

دانشگاه اوکان استانبول

دانشگاه اوکان استانبول

شهریه: 22500 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:18000 دلار در سال

دانشگاه ایستینیه استانبول

دانشگاه ایستینیه

شهریه: 18360 دلار در سال

دانشگاه آیدین استانبول

دانشگاه آیدین استانبول

شهریه: 20000 دلار در سال

دانشگاه باهچه شهیر استانبول

دانشگاه باهچه شهیر استانبول ( مورد تایید وزارت بهداشت ایران)

شهریه: 25000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:20000 دلار در سال

دانشگاه نیشانتاسی استانبول

دانشگاه نیشانتاشی استانبول

شهریه: 20500 دلار در سال

دانشگاه مدیپول استانبول

دانشگاه مدیپول استانبول

شهریه: 28000 دلار در سال
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 20160دلار در سال

دانشگاه یدیتپه

دانشگاه یدیتپه ( مورد تایید وزارت بهداشت ایران)

شهریه: 27500 دلار در سال

لیست دانشگاه های رشته دندان پزشکی ترکی به ترتیب شهریه ها

دانشگاه کنت استانبول

دانشگاه کنت استانبول

شهریه: 20000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 11000 دلار در سال

دانشگاه ینی یوزیل استانبول

دانشگاه ینی یوزیل استانبول

شهریه: 16000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:11200 دلار در سال

دانشگاه گلشیم استانبول

دانشگاه گلشیم استانبول

شهریه: 22000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:11500 دلار در سال

دانشگاه گالاتا استانبول

دانشگاه گالاتا استانبول

شهریه: 21000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:11500 دلار در سال

دانشگاه اطلس استانبول

دانشگاه اطلس استانبول

شهریه: 13000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:11700 دلار در سال

دانشگاه بیرونی

دانشگاه بیرونی

شهریه: 15000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:12825 دلار در سال

دانشگاه اوسکودار استانبول

دانشگاه اوسکودار

شهریه: 13000 دلار در سال

دانشگاه بیکنت

دانشگاه بیکنت

شهریه: 26910 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:13445 دلار در سال

دانشگاه آیدین استانبول

دانشگاه آیدین استانبول

شهریه: 15000 دلار در سال

دانشگاه اوکان استانبول

دانشگاه اوکان استانبول

شهریه: 22500 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:16500 دلار در سال

دانشگاه نیشانتاسی استانبول

دانشگاه نیشانتاشی استانبول

شهریه: 17500 دلار در سال

لیست دانشگاه های رشته داروسازی انگلیسی به ترتیب شهریه ها

دانشگاه آلتینباش استانبول

دانشگاه آلتینباش

شهریه: 15000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:10000 دلار در سال

دانشگاه بیرونی

دانشگاه بیرونی

شهریه: 12000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:10260 دلار در سال

دانشگاه ایستینیه استانبول

دانشگاه ایستینیه

شهریه: 11880 دلار در سال

دانشگاه مدیپول استانبول

دانشگاه مدیپول استانبول

شهریه: 16500 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:11880 دلار در سال

دانشگاه آجی بادم

دانشگاه آجی بادم (مورد تایید وزارت بهداشت ایران)

شهریه: 15000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:12000 دلار در سال

دانشگاه باهچه شهیر استانبول

دانشگاه باهچه شهیر استانبول (مورد تایید وزارت بهداشت ایران)

شهریه: 15000 دلار در سال

دانشگاه یدیتپه

دانشگاه یدیتپه (مورد تایید وزارت بهداشت ایران)

شهریه: 18500 دلار در سال

لیست دانشگاه های رشته داروسازی ترکی به ترتیب شهریه ها

دانشگاه فنرباغچه استانبول

دانشگاه فنرباغچه

شهریه: 10000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:5500 دلار در سال

دانشگاه لقمان حکیم ازمیر

دانشگاه لقمان حکیم

شهریه: 9000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:6750 دلار در سال

دانشگاه ینی یوزیل استانبول

دانشگاه ینی یوزیل استانبول

شهریه: 10000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 7000 دلار در سال

دانشگاه مدیپول استانبول

دانشگاه مدیپول استانبول

شهریه: 10417
شهریه با بورسیه ویژه اوگو 7500 : دلار در سال

دانشگاه مدیپول آنکارا

دانشگاه مدیپول آنکارا

شهریه: 11000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 7625 دلار در سال

دانشگاه بیرونی

دانشگاه بیرونی

شهریه: 10000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 8550 دلار در سال

دانشگاه ایستینیه استانبول

دانشگاه ایستینیه

شهریه: 10800 دلار در سال

لیست دانشگاه های رشته فیزیوتراپی انگلیسی به ترتیب شهریه ها

دانشگاه فنرباغچه استانبول

دانشگاه فنرباغچه (لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 4000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 3000 دلار در سال

دانشگاه کنت استانبول

دانشگاه کنت استانبول ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 6000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 3250 دلار در سال

دانشگاه بیرونی

دانشگاه بیرونی ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 6000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 3510 دلار در سال

دانشگاه هالیچ استانبول

دانشگاه هالیج ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 4000 دلار در سال

دانشگاه گلشیم استانبول

دانشگاه گلشیم استانبول ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 7500 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 4000 دلار در سال

دانشگاه مدیپول استانبول

دانشگاه مدیپول استانبول ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 6250 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 4500 دلار در سال

دانشگاه اوکان استانبول

دانشگاه اوکان استانبول ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 6500 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 4500 دلار در سال

دانشگاه ایستینیه استانبول

دانشگاه ایستینیه ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 4860 دلار در سال

دانشگاه باهچه شهیر استانبول

دانشگاه باهچه شهیر استانبول (مورد تایید وزارت بهداشت ایران) – ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 7900 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 5530 دلار در سال

دانشگاه یدیتپه

دانشگاه یدیتپه (مورد تایید وزارت بهداشت ایران) – ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 8500 دلار در سال

لیست دانشگاه های رشته فیزیوتراپی ترکی به ترتیب شهریه ها

دانشگاه گدیک استانبول

دانشگاه گدیک استانبول ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 2500 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:1800 دلار در سال

دانشگاه ینی یوزیل استانبول

دانشگاه ینی یوزیل استانبول ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 4000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:2000 دلار در سال

دانشگاه اسنیورت استانبول

دانشگاه اسنیورت استانبول ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 2000 دلار در سال

دانشگاه کنت استانبول

دانشگاه کنت استانبول ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 6000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:2250 دلار در سال

دانشگاه گالاتا استانبول

دانشگاه گالاتا استانبول ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 4500 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:2250 دلار در سال

دانشگاه آرل استانبول

دانشگاه آرل استانبول ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 6000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:2300 دلار در سال

دانشگاه بیکنت

دانشگاه بیکنت ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 4900 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:2450 دلار در سال

دانشگاه فنرباغچه استانبول

دانشگاه فنرباغچه ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 3000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:2500 دلار در سال

دانشگاه نیشانتاسی استانبول

دانشگاه نیشانتاشی استانبول ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 7481 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:2950 دلار در سال

دانشگاه بیرونی

دانشگاه بیرونی ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 4000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 3060 دلار در سال

دانشگاه اوسکودار استانبول

دانشگاه اوسکودار ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 3200 دلار در سال

دانشگاه گلشیم استانبول

دانشگاه گلشیم استانبول ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 7000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:3500 دلار در سال

دانشگاه هالیچ استانبول

دانشگاه هالیج ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 4000 دلار در سال

دانشگاه اوکان استانبول

دانشگاه اوکان استانبول ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 6500 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:4000 دلار در سال

دانشگاه آیدین استانبول

دانشگاه آیدین استانبول ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 4000 دلار در سال

دانشگاه مدیپول استانبول

دانشگاه مدیپول استانبول ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 5556 دلار در سال
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:4000 در سال

دانشگاه آجی بادم

دانشگاه آجی بادم (مورد تایید وزارت بهداشت ایران) – ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 7000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:4200 دلار در سال

دانشگاه فرهنگ استانبول

دانشگاه فرهنگ استانبول ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 5000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:4250 دلار در سال

دانشگاه ایستینیه استانبول

دانشگاه ایستینیه ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 4860 دلار در سال

دانشگاه باهچه شهیر استانبول

دانشگاه باهچه شهیر استانبول (مورد تایید وزارت بهداشت ایران) – ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 7900 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:5530 دلار در سال

دانشگاه بیلگی

دانشگاه بیلگی استانبول ( لیسانس فیزیوتراپی )

شهریه: 8100 دلار در سال

لیست دانشگاه های رشته mba انگلیسی به ترتیب شهریه ها

دانشگاه بیکوز استانبول

دانشگاه بیکوز

شهریه: 4000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:2950 دلار شهریه کل ارشد (با پایان نامه)

شهریه: 3500 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:2450 دلار شهریه کل ارشد (بدون پایان نامه)

دانشگاه نیشانتاسی استانبول

دانشگاه نیشانتاشی استانبول

شهریه: 7481 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 3300 دلار شهریه کل ارشد (با پایان نامه)

شهریه: 7481 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 2900 دلار شهریه کل ارشد (بدون پایان نامه)

دانشگاه بازرگانی استانبول

دانشگاه تجارت استانبول

شهریه: 5000 دلار شهریه کل ارشد (با پایان نامه)
شهریه: 4500 دلار شهریه کل ارشد (بدون پایان نامه)

دانشگاه فنرباغچه استانبول

دانشگاه فنرباغچه

شهریه: 6000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:4000 دلار شهریه کل ارشد (با پایان نامه)

شهریه: 5000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:3500 دلار شهریه کل ارشد (بدون پایان نامه)

دانشگاه گلشیم استانبول

دانشگاه گلشیم استانبول (مورد تايید وزارت علوم ایران)

شهریه: 7000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:4500 دلار شهریه کل ارشد (با پایان نامه)

شهریه: 7000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:3000 دلار شهریه کل ارشد (بدون پایان نامه)

دانشگاه آیدین استانبول

دانشگاه آیدین استانبول (مورد تايید وزارت علوم ایران)

شهریه: 5200 دلار شهریه کل ارشد (با پایان نامه)

دانشگاه کادیر هاس

دانشگاه کادیر هاس (مورد تايید وزارت علوم ایران)

شهریه: 12000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:9000 دلار شهریه کل ارشد (با پایان نامه)

شهریه: 12000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:6000 دلار شهریه کل ارشد (بدون پایان نامه)

دانشگاه باهچه شهیر استانبول

دانشگاه باهچه شهیر استانبول (مورد تايید وزارت علوم ایران)

شهریه: 12000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:9000 دلار شهریه کل ارشد (با پایان نامه)

شهریه: 12000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:9000 دلار شهریه کل ارشد (بدون پایان نامه)

لیست دانشگاه های رشته mba ترکی به ترتیب شهریه ها

دانشگاه بیکوز استانبول

دانشگاه بیکوز ( کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی )

شهریه: 3000 دلار (بدون پایان نامه)
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 2150 دلار شهریه ی کل ارشد

دانشگاه بیکنت

دانشگاه بیکنت ( کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی )

شهریه: 5000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:2450 دلار شهریه ی کل ارشد (با پایان نامه)

شهریه: 4500 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:2250 دلار شهریه ی کل ارشد (بدون پایان نامه)

دانشگاه نیشانتاسی استانبول

دانشگاه نیشانتاشی استانبول ( کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی )

شهریه: 7481 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 2806 دلار شهریه ی کل ارشد (با پایان نامه)

شهریه: 5000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 2450 دلار شهریه ی کل ارشد (بدون پایان نامه)

دانشگاه گلشیم استانبول

دانشگاه گلشیم استانبول ( کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی)

شهریه: 7000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 3500 دلار شهریه ی کل ارشد (با پایان نامه)

شهریه: 6000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 3000 دلار شهریه ی کل ارشد (بدون پایان نامه)

دانشگاه هالیچ استانبول

دانشگاه هالیج ( کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی )

شهریه: 6000 دلار شهریه ی کل ارشد (با پایان نامه)

شهریه: 5000 دلار شهریه ی کل ارشد (بدون پایان نامه)

دانشگاه بازرگانی استانبول

دانشگاه تجارت استانبول ( کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی )

شهریه: 3400 دلار شهریه ی کل ارشد (با پایان نامه)

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شهریه: 3000 دلار شهریه ی کل ارشد (بدون پایان نامه)

دانشگاه باهچه شهیر استانبول

دانشگاه باهچه شهیر استانبول ( کارشناسی ارشد بازرگانی )

شهریه: 12000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 9000 دلار شهریه ی کل ارشد (با پایان نامه)

لیست دانشگاه های رشته لیسانس مهندسی نرم افزار انگلیسی به ترتیب شهریه ها

دانشگاه فنی OSTIM

دانشگاه فنی OSTIM آنکارا

شهریه: 2250 دلار در سال

دانشگاه نیشانتاسی استانبول

دانشگاه نیشانتاشی استانبول

شهریه: 7481 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:2950 دلار در سال

دانشگاه اطلس استانبول

دانشگاه اطلس استانبول

شهریه: 3500 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:3150 دلار در سال

دانشگاه هالیچ استانبول

دانشگاه هالیج

شهریه: 4000 دلار در سال

دانشگاه آیدین استانبول

دانشگاه آیدین استانبول (مورد تايید وزارت علوم ایران)

شهریه: 7000 در سال

دانشگاه باهچه شهیر استانبول

دانشگاه باهچه شهیر استانبول (مورد تايید وزارت علوم ایران)

شهریه: 7900 دلار در سال

دانشگاه اقتصاد ازمیر

دانشگاه اقتصاد ازمیر

شهریه: 8000 دلار در سال

لیست دانشگاه های رشته لیسانس مهندسی نرم افزار ترکی به ترتیب شهریه ها

دانشگاه بیکوز استانبول

دانشگاه بیکوز

شهریه: 3000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:1950 دلار در سال

TOPKAPI UNIVERSITY

دانشگاه توپکاپی استانبول

شهریه: 5000 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:1700 دلار در سال

دانشگاه گدیک استانبول

دانشگاه گدیک استانبول

شهریه: 2500 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:1800 دلار در سال

دانشگاه بیکنت

دانشگاه بیکنت

شهریه: 4900 دلار
شهریه با بورسیه ویژه اوگو:2450 دلار در سال

دانشگاه بیرونی

دانشگاه بیرونی

شهریه: 4000 دلار در سال

دانشگاه ایستینیه استانبول

دانشگاه ایستینیه

شهریه: 5400 دلار در سال

شما می توانید از بین حدود 60000 مدرک کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه ها و کالج های آموزش عالی ترکیه انتخاب کنید.

می توانید  انتخاب رشته تحصیلی خود را از دسته بندی های زیر شروع کنید

به اوگو آکادمی خوش آمدید

اوگو آکادمی از سال ۱۳۹۳ در زمینه آموزش فعالیت دارد. این سیستم به منظور ارائه خدمات در سطح جهانی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در زمینه بازاریابی و ارائه خدمات به دانش آموزان و والدین مجزا تأسیس شده است. آوگو آکادمی نمایندگی مستقیم بیش از 30 دانشگاه در ترکیه است که این امکان را به متقاضیان میدهد که رشته ی تحصیل خود را در بین 30 دانشگاه پیدا کنند و بدون واسطه اقدام به دریافت پذیرش کنند.

میخوای از مشاوره رایگان اوگو آکادمی برای تحصیل در ترکیه استفاده کنی؟ شماره ات رو بزار تا اولین فرصت باهات تماس بگیریم

  • دقت داشته باشید که مشاوره و اپلای فقط برای شهروندان ایرانی امکان پذیر است.

 و یا میتونی از طریق واتس آپ با شماره های زیر با مشاوران ما در ارتباط باشی