درباره دانشگاه

دانشگاه مدیپول آنکارا یک دانشگاه جوان و پویا است که در سال 2018 تأسیس شده است. این دانشگاه آموزش افراد با استعداد و واجد شرایط را که ترکیه و جهان به آنها نیاز دارند، با استانداردهای بالای برنامه ها و فرصت های آموزش عالی در اولویت قرار داده است.

دانشگاه مدیپول آنکارا به عنوان موسسه ای که هدف آن تربیت دانشمندان واجد شرایطی است که اطلاعات با کیفیت تولید می کنند، معتقد است که دستاوردها در زمینه های علمی و فناوری مهمترین نیروی محرکه توسعه پایدار و توسعه اجتماعی-اقتصادی ترکیه و جهان است.

دانشگاه مدیپل آنکارا در یکی از باشکوه ترین و تاریخی ترین ساختمان های پایتخت ترکیه که در اوایل دوره جمهوری خواهی ساخته شده است، فعالیت می کند.

ارزش های اساسی دانشگاه مدیپول آنکارا آگاهی زیست محیطی، کمال گرایی، بردباری، آزادی، تعهد به ارزش های اخلاقی و مشارکت است.

دانشگاه مدیپول آنکارا دارای 19 برنامه در 3 مدرسه حرفه ای، 24 دپارتمان در 10 دانشکده و 1 برنامه کارشناسی ارشد است. آموزش زبان انگلیسی در گروه های دندانپزشکی، داروسازی، دانشکده پزشکی، روانشناسی، تجارت و دارایی بین المللی، غذا و هنرهای آشپزی و علوم سیاسی و روابط بین الملل ارائه می شود.

کتابخانه دانشگاه مدیپول آنکارا به طور مداوم خود را با زیرساخت های خود به روز می کند که از برنامه های آموزشی و تحقیقاتی پشتیبانی می کند، نیازهای اطلاعاتی و اسنادی کارکنان دانشگاهی، دانشجویان و سایر محققان را برآورده می کند و تحولات جهان را از نزدیک دنبال می کند. این کتابخانه به لطف فناوری اطلاعات پیشرفته اش، دسترسی به نشریات ملی و بین المللی در بسیاری از زمینه ها از بهداشت، علوم اجتماعی و علوم زیستی گرفته تا فرهنگ، هنر و ادبیات را فراهم می کند.

لیسانس

لیسانس دندانپزشکی / دانشگاه مدیپول آنکارا
مکان: آنکارا / سطح: لیسانس / مدت: 5 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 25.000 USD / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 18.000 دلار

لیسانس ارگوتراپی / دانشگاه مدیپول آنکارا
مکان: آنکارا / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 6.510 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 4.175 دلار

لیسانس غذا و هنر آشپزی (انگلیسی) / دانشگاه مدیپول آنکارا
مکان: آنکارا / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 6.075 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 3.970 دلار

لیسانس معماری داخلی و طراحی محیطی / دانشگاه مدیپول آنکارا
مکان: آنکارا / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان تدریس: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 6.250 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 4.700 دلار

لیسانس امور مالی و تجارت بین المللی (انگلیسی) / دانشگاه مدیپول آنکارا
مکان: آنکارا / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 6.075 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 3.970 دلار

لیسانس امور مالی و تجارت بین المللی / دانشگاه مدیپول آنکارا
مکان: آنکارا / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 6.075 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 3.970 دلار

لیسانس حقوق / دانشگاه مدیپول آنکارا
مکان: آنکارا / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 10.370 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 7.185 دلار

لیسانس سیستم های اطلاعات مدیریت / دانشگاه مدیپول آنکارا
مکان: آنکارا / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 6.075 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 3.970 دلار

لیسانس پزشکی (انگلیسی) / دانشگاه مدیپول آنکارا
مکان: آنکارا / سطح: لیسانس / مدت: 6 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 33.000 USD / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 23.760 USD

لیسانس پزشکی / دانشگاه مدیپول آنکارا
مکان: آنکارا / سطح: لیسانس / مدت: 6 سال / زبان تدریس: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 27.000 USD / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 19.440 USD

لیسانس گفتار و زبان درمانی / دانشگاه مدیپول آنکارا
مکان: آنکارا / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 6.510 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 4.175 دلار

 

لیسانس مامایی / دانشگاه مدیپول آنکارا
مکان: آنکارا / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 6.510 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 4.175 دلار

لیسانس پرستاری / دانشگاه مدیپول آنکارا
مکان: آنکارا / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 6.510 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 4.175 دلار

لیسانس تغذیه و رژیم غذایی / دانشگاه مدیپول آنکارا
مکان: آنکارا / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 6.510 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 4.175 دلار

لیسانس داروسازی (انگلیسی) / دانشگاه مدیپول آنکارا
مکان: آنکارا / سطح: لیسانس / مدت: 5 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 13.000 USD / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 9.360 USD

لیسانس داروسازی / دانشگاه مدیپول آنکارا
مکان: آنکارا / سطح: لیسانس / مدت: 5 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 11.000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 7.625 دلار

لیسانس فیزیوتراپی و توانبخشی / دانشگاه مدیپول آنکارا
مکان: آنکارا / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان تدریس: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 7000 دلار آمریکا / هزینه با تخفیف: 5.040 دلار

لیسانس علوم سیاسی و روابط بین الملل (انگلیسی) / دانشگاه مدیپول آنکارا
مکان: آنکارا / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 6.075 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 3.970 دلار

لیسانس روانشناسی (انگلیسی) / دانشگاه مدیپول آنکارا
مکان: آنکارا / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 6.075 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 3.970 دلار

لیسانس روانشناسی / دانشگاه مدیپول آنکارا
مکان: آنکارا / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 6.075 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 3.970 دلار

لیسانس روابط عمومی و تبلیغات / دانشگاه مدیپول آنکارا
مکان: آنکارا / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 6.075 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 3.970 دلار

 

• دانشگاه مدیپول آنکارا یک دانشگاه جوان و پویا است که در سال 2018 تأسیس شده است. این دانشگاه آموزش افراد با استعداد و واجد شرایط را که ترکیه و جهان به آنها نیاز دارند، با استانداردهای بالای برنامه ها و فرصت های آموزش عالی در اولویت قرار داده است.

• دانشگاه مدیپل آنکارا در یکی از باشکوه ترین و تاریخی ترین ساختمان های پایتخت ترکیه که در اوایل دوره جمهوری خواهی ساخته شده است، فعالیت می کند.

• ارزش های اساسی دانشگاه مدیپول آنکارا آگاهی زیست محیطی، کمال گرایی، بردباری، آزادی، تعهد به ارزش های اخلاقی و مشارکت است.

• دانشگاه مدیپول آنکارا 19 برنامه کاردانی در 3 مدرسه حرفه ای، 24 برنامه کارشناسی در 10 دانشکده و 1 برنامه کارشناسی ارشد دارد. آموزش زبان انگلیسی در گروه های دندانپزشکی، داروسازی، دانشکده پزشکی، روانشناسی، تجارت و دارایی بین المللی، غذا و هنرهای آشپزی و علوم سیاسی و روابط بین الملل ارائه می شود.

• به لطف فناوری اطلاعات پیشرفته خود، این کتابخانه دسترسی به نشریات ملی و بین المللی در بسیاری از زمینه ها از بهداشت، علوم اجتماعی، و علوم زیستی گرفته تا فرهنگ، هنر و ادبیات را ارائه می دهد.

  • شروع تحصیل در سال 2018، دانشگاهی جوان و پویا با کادری مجرب،
  • 19 رشته در مقطع کاردانی در 3 آموزشکده حرفه ای و 24 برنامه کارشناسی در 10 دانشکده،
  • آموزش زبان انگلیسی در گروه های دندانپزشکی، داروسازی، دانشکده پزشکی، روانشناسی، تجارت و دارایی بین المللی، غذا و هنرهای آشپزی، و علوم سیاسی و روابط بین الملل،
  • پردیس در ساختمان تاریخی در مرکز آنکارا،

دانشگاه مدیپول آنکارا
آدرس: دانشگاه مدیپول آنکارا (ساختمان ریاست پردیس اصلی)

آنکارا

ترکیه

تلفن: +90 444 20 10

ایمیل: bilgi@ankaramedipol.edu.tr