دانشگاه فرهنگ استانبول

به دانشگاه فرهنگ استانبول (دانشگاه کولتور)خوش آمدید، موسسه ای معتبر که تنوع را جشن می گیرد، خلاقیت را پرورش می دهد و دانشجویان از سراسر جهان را در آغوش می گیرد. در این مقاله، سفر دانشجویان ایرانی مهاجر به دانشگاه فرهنگ استانبول از طریق OgoAcademy، برنامه مهاجرت اختصاصی این دانشگاه را بررسی خواهیم کرد. از تاریخ غنی تا افتخارات معتبر، امکانات پیشرفته، دانشکده ها و رشته های تحصیلی متنوع، دانشگاه فرهنگ استانبول یک تجربه آموزشی منحصر به فرد و غنی را ارائه می دهد.