درباره دانشگاه

دانشگاه بیکوز دانشگاهی نمونه در استانداردهای بین المللی است که معتقد است «تحصیل آمادگی برای زندگی نیست. آموزش خود زندگی است.»

دانشگاه بیکوز یک دانشگاه بنیادی غیرانتفاعی است که در سال 2016 در یکی از زیباترین و تاریخی ترین مناطق استانبول تاسیس شده است. پایه و اساس دانشگاه بیکوز بر روی اولین مدرسه حرفه ای موضوعی در ترکیه بنا شد. کالج آموزش عالی لجستیک بیکوز، که توسط TURLEV (بنیاد مطالعات و آموزشی لجستیک ترکیه) در سال 2008 تأسیس و تأسیس شد. امروزه این کلاژ به حفظ ساختار موضوعی خود در زیر سقف دانشگاه بیکوز ادامه می دهد.

دانشگاه بیکوز آموزش و آموزش فنی با کیفیت بالا را در یک محیط چندفرهنگی و بین المللی ارائه می دهد و فرصت ها و شناخت را به دانشجویان خود از طریق مشارکت و همکاری هایی که با سایر کشورها ایجاد کرده است، ارائه می دهد.

با انگیزه قوی از آموزش نیروی کار واجد شرایط در بخش لجستیک، دانشگاه بیکوز عمدتاً بر آموزش کاربردی در زمینه های حرفه ای تمرکز می کند و دانشجویان را تشویق می کند تا به افراد خلاق و مبتکر تبدیل شوند که قادر به تفکر انتقادی هستند و می توانند به راحتی با شرایط جهانی در حال تغییر سازگار شوند. شرایط با پذیرفتن نقل قول جان دیویی “آموزش و پرورش آمادگی برای زندگی نیست. آموزش خود زندگی است» دانشگاه یک سیستم مدرسه مترقی را اتخاذ کرده است. دانشگاه بیکوز “تضمین کیفیت بین المللی” را برای همه دانشجویان با برنامه های درسی که هماهنگ با دانشگاه های بین المللی است ارائه می دهد.

دانشگاه بیکوز محل افتخار بسیاری از فارغ التحصیلان بوده است که به افراد خلاق، رقابتی و واجد شرایط در سطح بین المللی تبدیل شده اند و امروزه بخش لجستیک را شکل می دهند.

لیسانس

لیسانس معماری / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 3.500 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.950 دلار

لیسانس مدیریت هوانوردی (انگلیسی)/ دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 4000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2.450 دلار

لیسانس بازرگانی (انگلیسی) / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 4000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2.450 دلار

لیسانس بازرگانی / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 3.500 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.950 دلار

لیسانس کارتون و انیمیشن / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 3.500 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.950 دلار

لیسانس ارتباطات و طراحی / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 3.500 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.950 دلار

لیسانس مهندسی کامپیوتر (انگلیسی) / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / متوسط ​​od آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 4.000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2.450 دلار

لیسانس طراحی بازی دیجیتال / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: شهریه: 3.500 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.950 دلار

لیسانس غذا و هنر آشپزی / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 3.500 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.950 دلار

لیسانس طراحی گرافیک / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 3.500 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.950 دلار

 

لیسانس معماری داخلی و طراحی محیطی / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 3.500 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.950 دلار

لیسانس تجارت بین الملل (انگلیسی) / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 4000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2.450 دلار

لیسانس مدیریت لجستیک (انگلیسی) / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 4000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2450 دلار

لیسانس مهندسی مدیریت (انگلیسی) / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 3.600 USD / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2.450 USD (غیرقابل دسترس)

لیسانس علوم سیاسی و روابط بین الملل (انگلیسی) / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 4000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2.450 دلار

لیسانس روانشناسی / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 3000 دلار آمریکا / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1950 دلار

لیسانس روابط عمومی و تبلیغات / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 3.500 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.950 دلار

لیسانس رادیو تلویزیون و سینما / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 3.500 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.950 دلار

لیسانس مهندسی نرم افزار / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان تدریس: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 3.500 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.950 دلار

 

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – MBA (انگلیسی) (غیر پایان نامه) / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کارشناسی ارشد / مدت: 1,5 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 4000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2.450 دلار

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – MBA (انگلیسی) (پایان نامه) / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کارشناسی ارشد / مدت: 2 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 5000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2950 دلار

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – MBA (غیر پایان نامه) / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کارشناسی ارشد / مدت: 1,5 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 3.500 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2.150 دلار

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (آموزش الکترونیکی) – E-MBA (غیر پایان نامه) / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کارشناسی ارشد / مدت: 1,5 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: آنلاین – آموزش از راه دور / شهریه: 3.500 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2.150 دلار

کارشناسی ارشد طراحی ارتباطات و نشانه شناسی (غیر پایان نامه) / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کارشناسی ارشد / مدت: 1،5 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 3.500 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2.150 دلار

کارشناسی ارشد طراحی و نشانه شناسی ارتباطات (پایان نامه) / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کارشناسی ارشد / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 4000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2450 دلار

 

 

کارشناسی ارشد تجارت بین المللی و لجستیک (پایان نامه) / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کارشناسی ارشد / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 4000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2.450 دلار

کارشناسی ارشد روانشناسی کار و سازمانی (غیر پایان نامه) / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کارشناسی ارشد / مدت: 1،5 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 3.500 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2.150 دلار

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (انگلیسی) (پایان نامه) / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کارشناسی ارشد / مدت: 2 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 5000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2950 دلار

کارشناسی ارشد تجارت بین المللی و لجستیک (غیر پایان نامه) (آموزش الکترونیکی) / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کارشناسی ارشد / مدت: 1.5 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: آنلاین – آموزش از راه دور / شهریه: 3.500 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2.150 دلار

کارشناسی ارشد تجارت بین المللی و لجستیک (غیر پایان نامه) / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کارشناسی ارشد / مدت: 1،5 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 3.500 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2.150 دلار

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (انگلیسی) (غیر پایان نامه) / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کارشناسی ارشد / مدت: 1,5 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 4000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2.450 دلار

 

کاردانی

کاردانی شنوایی سنجی / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 2.250 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.463 دلار (غیرقابل دسترس)

کاردانی خدمات کابین هواپیمایی کشوری (انگلیسی) / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 2.500 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.500 دلار

کاردانی خدمات کابین هواپیمایی کشوری / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 2.250 دلار آمریکا / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.400 دلار

کاردانی مدیریت هواپیمایی کشوری / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 2.250 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.463 دلار (غیرقابل دسترس)

کاردانی برنامه نویسی کامپیوتر / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 2.250 دلار آمریکا / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.400 دلار

کاردانی هنرهای آشپزی / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 2.250 دلار آمریکا / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.400 دلار

کاردانی دیالیز / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 2.250 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.463 دلار (غیرقابل دسترس)

کاردانی کمک های اولیه و اورژانس / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 2.250 دلار آمریکا / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.400 دلار

کاردانی تجارت خارجی (آموزش الکترونیکی) / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: آنلاین – آموزش از راه دور / شهریه: 2.250 دلار آمریکا / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.400 دلار

کاردانی بازرگانی خارجی / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 2.250 دلار آمریکا / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.400 دلار

کاردانی فناوری امنیت اطلاعات / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 2.250 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.400 دلار

 

کاردانی طراحی داخلی / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 2.250 دلار آمریکا / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.400 دلار

کاردانی لجستیک (آموزش الکترونیکی) / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: آنلاین – آموزش از راه دور / شهریه: 2.250 دلار آمریکا / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.400 دلار

کاردانی لجستیک / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 2.250 دلار آمریکا / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.400 دلار

کاردانی دریانوردی و مدیریت بندر / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 2.250 دلار آمریکا / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.400 دلار

کاردانی تکنیک های تصویربرداری پزشکی / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 2.250 دلار آمریکا / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.400 دلار

کاردانی بهداشت و ایمنی کار / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان تدریس: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 2.250 دلار آمریکا

کاردانی خدمات اتاق عمل / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان تدریس: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 2.250 دلار آمریکا

کاردانی بینایی شناسی / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 2.250 دلار آمریکا / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.400 دلار

کاردانی بهداشت دهان و دندان / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان تدریس: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 2.250 دلار آمریکا

کاردانی فیزیوتراپی دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 2.250 دلار آمریکا / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.400 دلار

کاردانی مدیریت سیستم های ریلی / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان تدریس: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 2.250 دلار آمریکا

 

آمادگی

برنامه آمادگی زبان انگلیسی – انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: بعد از متوسطه / مدت: 1 سال تحصیلی / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 2.600 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.690 دلار

آزمون دانشجویان خارجی (YOS) برای دانشگاه های ترکیه / دانشگاه بیکوز
مکان: استانبول / سطح: بعد از متوسطه / مدت: 1 سال تحصیلی / زبان تدریس: ترکی، انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 2000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1300 دلار

 

برنامه آمادگی زبان ترکی – ترکی به عنوان یک زبان خارجی – TÖMER / دانشگاه بیکوز  مکان: استانبول / سطح: بعد از متوسطه / مدت: 1 سال تحصیلی / زبان تدریس: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 2000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1300 دلار

 • دانشگاه بیکوز یکی از محبوب ترین دانشگاه های ترکیه برای دانشجویان بین المللی است.

   

  • 3800 دانش آموز
  • 114+ دانشجوی بین المللی
  • 60 برنامه
  • دانشجویان از 20 کشور مختلف وجود دارد.
  • چارچوب برنامه درسی غنی شده 3+1، 7+1 کارآموزی
  • آموزش و پرورش دانش آموز محور
  • زیرساخت قوی علمی
  • تضمین کیفیت به رسمیت شناخته شده بین المللی
  • برنامه توسعه شایستگی
  • برنامه ها و فعالیت های توسعه فردی جامع
  • مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی شغلی
  • سیستم پیگیری موفقیت
  • گواهی توسعه شایستگی
  • مدارک و گواهینامه های یورو پاس
  • سیستم پیگیری و پشتیبانی فارغ التحصیلان
  • پشتیبانی از یادگیری مادام العمر
  • آموزش ارتباط نزدیک با دنیای تجارت
  • مشارکت دانشجویان در طرح های پژوهشی
  • آزمایشگاه ها و کارگاه های مجهز
  • محیط چندملیتی پردیس چند فرهنگی و کلاس درس

– 26 باشگاه دانشجویی

– 3 باشگاه ورزشی: فوتبال، بسکتبال، والیبال

– رسانه انگلیسی برنامه های آموزشی

– رسانه ترکی برنامه های آموزشی

– موقعیت مکانی عالی

– پردیس های شهری: Kavacık، Beykoz، Zincirlikuyu، Kadıköy

Address: Vatan Caddesi No:69, 34805 Beykoz Istanbul Turkey

 • من دانشجوی گروه مدیریت هوانوردی دانشگاه بیکوز هستم. با آمدن به دانشگاه بیکوز رویاهای خود را محقق کنید.

اولکساندرا دیدوسنکو، اوکراین

 

 • من همچنین به آنها می گویم، دانشجویانی از کشورهای دیگر، از خارج، از آفریقا، از سراسر جهان، باید بیایند و به دانشگاه بیکوز بپیوندند زیرا من تجربه بسیار خوبی داشتم.

فردی توراتسینزه، رواندا

 

 • فعالیت های اجتماعی در استانبول واقعا عالی است. من در باشگاه فوتبال هستم Beykoz یک دانشگاه عالی برای درخواست شما است. خیلی فوق العاده و عالی است و می دانم که شما هم همین تجربه را خواهید داشت، شما هم دارید. بنابراین، من از شما می خواهم که فقط درخواست دهید و به دانشگاه بیکوز بیایید.

Panashe Karongah، زیمبابوه

 

 • من بسیار هیجان زده هستم که اینجا در دانشگاه بیکوز هستم. ما باشگاه های زیادی داریم که می توانید با آنها معاشرت کنید، از غواصی گرفته تا فوتبال، از تاریخ گرفته تا تئاتر، رقصیدن و غیره. توصیه می کنم به خانواده ما بیایید و جزئی از آن باشید. معلمان ما همیشه در هر شرایطی به ما کمک می کنند اگر در مورد دوره ها، هر چیز دیگری، در زندگی عادی یا تحصیلی خود مشکلی دارید. آنها همیشه در کنار شما هستند.»

صفیه ایسپاریلف، روسیه

 

 • معلمان همیشه سعی می کنند کمک کنند. ما می‌توانیم به موزه‌ها برویم یا زمانی را در اینجا یا مکان‌های دیگر بگذرانیم، همچنین اینجا چند باشگاه رقص و کلوب‌های زیادی وجود دارد که من می‌شناسم، مانند فیلم‌ها و چیزی شبیه به این. مردم ترکیه و دانشجویان ترک همیشه وضعیت شما را درک خواهند کرد و بسیار مهربان و کمک کننده خواهند بود. همچنین برای من، ترکیه از سطح تحصیلات خوبی برخوردار است.»

سینم کوچاک، قزاقستان

 

 • من دوستان خوب زیادی پیدا کردم که در هر زمانی آماده کمک به من هستند. من واقعا از مهمان نوازی مردم در این دانشگاه قدردانی می کنم. پیشنهاد من برای آن دسته از دانشجویانی که می خواهند به ترکیه و استانبول بیایند این است که در دانشگاه بیکوز تحصیل کنند زیرا این دانشگاه بسیار جدید است و رشته ها و رشته های مختلفی وجود دارد که می توانید انتخاب کنید. دانش آموزان و همه معلمان بسیار صمیمی هستند.»

Nazym Yembergenkyzy، لهستان

 

 • پذیرش واقعا آسان بود. دفتر بین‌الملل فوق‌العاده، شگفت‌انگیز و اساتید اینجا بودند. آنها در واقع به شما کمک می کنند، از شما حمایت می کنند و زمانی که به چیزی نیاز دارید همیشه در کنار شما هستند. توصیه من، اگر شما بچه ها درباره بیکوز شنیده اید یا کسی به شما گفته است و هنوز در آمدن به اینجا تردید دارید، من می گویم این کار را نکنید. مثل اینکه دانش‌آموزان و معلمان اینجا مثل یک خانواده بزرگ هستیم، بنابراین توصیه من این است که اینجا بیایید، و من اینجا منتظر شما بچه‌ها هستم.»

عبداللهی فرح عبدی، انگلستان

 

 • ما در اینجا کارمندان بین المللی داریم که به طور کامل انگلیسی صحبت می کنند، دانشگاه را معرفی می کنند و به من کمک می کنند تا تمام واحدهایم را به این دانشگاه جدید منتقل کنم. من واقعا از تحصیل در اینجا خوشحالم زیرا برنامه کاملاً به زبان انگلیسی است و کارکنان بسیار مفید هستند. با آمدن به ترکیه، فهمیدن اینکه رفت و آمد به دانشگاه با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی که برای دانشجویان واقعاً مقرون به صرفه است، چقدر آسان است، واقعاً خوب بود. غذای اینجا فوق العاده است، واقعاً مثل خانه است و من از زندگی ام در اینجا لذت می برم.»

احمد حمدی احمد عبدین، اردن

 

 • ترکیه کشور خوبی برای دانشجو بودن و در دنیای تجارت است. ترکیه مکانی است که فرهنگ های بسیار متفاوتی دارد. من از آفریقا آمده‌ام، فرهنگ متفاوتی را تجربه کرده‌ام، در واقع فرهنگ‌های متفاوتی از جهان را تجربه کرده‌ام و با افراد مختلف کشورهای مختلف ارتباط برقرار می‌کنم. من غذاهای مختلف، روش های مختلف لباس پوشیدن را تجربه کردم. اگر استانبول را می شناسید، شهری است که هرگز نمی خوابد، می توانید تمام شب را بیدار باشید و با دوستانتان مهمانی کنید.

Purity Mawia Najoli Kibisu، کنیا