دانشگاه ایستینیه استانبول

اگر به دنبال انتخاب یک دانشگاه مناسب جهت ادامه تحصیل هستید، دانشگاه ایستینیه به عنوان یک گزینه عالی، پیش روی شما قرار دارد.

این دانشگاه که در زیباترین شهر ترکیه (استانبول) قرار گرفته ، یک قطب پرقدرت علمی مخصوصا در رشته پرشکی است. در ادامه توضیحات بیشتری درمورد این دانشگاه می خوانید، با زیبایی های بیشمار آن آشنا شده و لحظه به لحظه برای تحصیل در این مکان، مشتاق تر خواهید شد.