درباره دانشگاه

دانشگاه کنت استانبول که اولین دانشجویان خود را در سال تحصیلی 2017 – 2018 پذیرفت، توسط بنیاد آموزش بدون محدودیت (ENEV) تأسیس شد. برنا یلماز، رئیس هیئت امنا، به ارائه فرصت های آموزشی برای کودکان محروم شهرت دارد. پروفسور دکتر M. Necmettin Atsü رئیس دانشگاه است.

دانشگاه ما که در مرکز استانبول و با حفظ معماری بیمارستان تاریخی آلمان در تکسیم ساخته شده است، با هدف پرورش شهروندان با استعداد و با اعتماد به نفس جهانی است که می توانند در زمینه های ملی و بین المللی به رقابت بپردازند.

لیسانس

لیسانس مدیریت بازرگانی (ترکی) / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 6000 دلار آمریکا / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2000 دلار

لیسانس رشد کودک (ترکی) / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 6000 دلار آمریکا / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2000 دلار

لیسانس دندانپزشکی (انگلیسی) / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 5 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 24000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 13300 دلار

لیسانس دندانپزشکی (ترکی) / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 5 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 20.000 دلار / هزینه با تخفیف: 10.800 دلار

لیسانس غذا و هنرهای آشپزی (ترکی) / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان تدریس: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 6000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2000 دلار

لیسانس تجارت بین المللی و لجستیک (ترکی) / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 6000 دلار آمریکا / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2000 دلار

لیسانس مامایی (ترکی) / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 6000 دلار آمریکا / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2000 دلار

لیسانس پرستاری (ترکی) / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 6000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2300 دلار

 

لیسانس تغذیه و رژیم غذایی (ترکی) / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 6000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2300 دلار

لیسانس فیزیوتراپی و توانبخشی (ترکی) / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 6000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2300 دلار

لیسانس علوم سیاسی و مدیریت عمومی (ترکی) / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 6000 دلار آمریکا / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2000 دلار

لیسانس روانشناسی (انگلیسی) / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 6000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2700 دلار

لیسانس روانشناسی (ترکی) / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 6000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2300 دلار

لیسانس روابط عمومی و تبلیغات (ترکی) / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 6000 دلار آمریکا / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2000 دلار

لیسانس خدمات اجتماعی (ترکی) / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 6000 دلار آمریکا / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2000 دلار

لیسانس گفتار و زبان درمانی (ترکی) / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 6000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2300 دلار

 

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (پایان نامه) / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: کارشناسی ارشد / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 4.500 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2000 دلار

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (غیر پایان نامه) / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: کارشناسی ارشد / مدت: 3 ترم / زبان تدریس: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 7000 دلار آمریکا

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (پایان نامه) / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: کارشناسی ارشد / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 10.000 دلار

کارشناسی ارشد مدیریت مراقبت های بهداشتی (غیر پایان نامه) / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: کارشناسی ارشد / مدت: 3 ترم / زبان تدریس: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 3.500 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.500 دلار

 

کارشناسی ارشد مدیریت مراقبت های بهداشتی (پایان نامه) / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: کارشناسی ارشد / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 4.500 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 2000 دلار

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین المللی (غیر پایان نامه) / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: کارشناسی ارشد / مدت: 3 ترم / زبان تدریس: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 3.500 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.500 دلار

کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی شغلی (غیر پایان نامه) / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: کارشناسی ارشد / مدت: 3 ترم / زبان تدریس: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 3.500 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1.500 دلار

کاردانی

کاردانی بیهوشی / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 4000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1600 دلار

کاردانی رشد کودک / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 4000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1600 دلار

کاردانی الکترونوروفیزیولوژی / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 4000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1600 دلار

کاردانی کمک های اولیه و اورژانس / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 4000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1600 دلار

کاردانی دادگستری / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 4000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1600 دلار

کاردانی اسناد پزشکی و دبیرخانه / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 4000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1600 دلار

 

کاردانی فناوری های تصویربرداری پزشکی / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 4000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1600 دلار

کاردانی خدمات اتاق عمل / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 4000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1600 دلار

کاردانی بهداشت دهان و دندان / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 4000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1600 دلار

کاردانی فیزیوتراپی / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 4000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1600 دلار

کاردانی خدمات اجتماعی / دانشگاه کنت استانبول
مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: 4000 دلار / شهریه با بورسیه ی ویژه اوگو: 1600 دلار

 

 • دانشکده نوآور و محترم
 • دوره های کارآموزی و تحصیل در خارج از کشور
 • در کانون استانبول – هنر و فرهنگ – منطقه تجاری
 • آموزش دانش آموز محور
 • آزمایشگاه ها و آتلیه های پیشرفته
 • 4 دانشکده
 • 2 هنرستان
 • 1 موسسه
 • 107 کارکنان دانشگاهی
 • 107 کارکنان دانشگاهی
 • 107 کارکنان دانشگاهی
 • 24 باشگاه دانش آموزی

Address: Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi no:71 Beyoğlu / İstanbul

تلفن: +90 212 6101010 (254)

ایمیل: international@kent.edu.tr