کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ریسک (بدون پایان نامه) (انگلیسی) / دانشگاه باهچه شهیر

مکان: استانبول / سطح: کارشناسی ارشد / مدت: 2 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه مطالعه: تمام وقت، در محل / هزینه تحصیل: 12.000 دلار