کارشناسی ارشد روابط عمومی و تبلیغات (پایان نامه) (ترکیب EN/TR) / دانشگاه بسکت

مکان: آنکارا / سطح: کارشناسی ارشد / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکیبی انگلیسی / ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / هزینه تحصیل: 22.620 لیر