کاردانی فناوری دستگاه های زیست پزشکی / دانشگاه مدیپول

مکان: استانبول / سطح: کاردانی / مدت: 2 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 20.790 TRY / شهریه با بورسیه اوگو: 10.395 TRY