لیسانس پزشکی (انگلیسی) / دانشگاه هالیج

مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 6 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 18.000 دلار