لیسانس پزشکی (انگلیسی) / دانشگاه مدیپل

مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 6 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 29.085 USD / شهریه با بورسیه اوگو: 23.400 USD