لیسانس مهندسی کامپیوتر (انگلیسی) / دانشگاه بیکوز

مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / متوسط od آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 4.000 USD / شهریه با بورسیه اوگو: 2.450 USD