لیسانس مهندسی برق و الکترونیک (انگلیسی) / دانشگاه بازرگانی استانبول

مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 5000 دلار آمریکا