لیسانس معماری داخلی و طراحی محیطی / دانشگاه بیکوز

مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 3600 دلار آمریکا