لیسانس مدیریت ورزشی (انگلیسی) / دانشگاه هالیج

مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 3.500 USD