لیسانس طراحی ارتباطات بصری (انگلیسی) / دانشگاه بسکت

مکان: آنکارا / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 70.000 لیر