لیسانس روابط عمومی و تبلیغات/دانشگاه فنرباغچه

روابط عمومی و تبلیغات / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / متوسط دوره آموزشی: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 5000 دلار