لیسانس رسانه های جدید و روزنامه نگاری (انگلیسی) / دانشگاه یاشار

مکان: ازمیر/ سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 6.300 دلار آمریکا