لیسانس جامعه شناسی (انگلیسی) / دانشگاه اقتصاد ازمیر

مکان: ازمیر / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 8000 دلار آمریکا