لیسانس تجارت و امور مالی بین المللی (انگلیسی) / دانشگاه مدیپول

مکان: استانبول / سطح: لیسانس / مدت: 4 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 6.075 USD / شهریه با بورسیه ویژه اوگو: 3.960 USD