دکتری مهندسی برق و کامپیوتر (انگلیسی) / دانشگاه آلتینباس

مکان: استانبول / سطح: دکترا / مدت: 4 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 19.800 دلار آمریکا (در حال حاضر در دسترس نیست)