دکتری حقوق عمومی / دانشگاه یاشار

مکان: ازمیر/ سطح: دکترا / مدت: 4 سال / زبان تدریس: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: