برنامه آمادگی زبان ترکی / دانشگاه Ağrı İbrahim Çeçen

مکان: آغری / سطح: آمادگی / مدت: 1 سال / زبان تدریس: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، حضوری / شهریه: