برنامه آمادگی زبان ترکی / دانشگاه بسکت

مکان: آنکارا / سطح: بعد از متوسطه / مدت: 1 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 12.000 لیر