برنامه آمادگی زبان ترکی / دانشگاه بازرگانی استانبول

مکان: استانبول / سطح: آمادگی / مدت: 1 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: