برنامه آمادگی زبان ترکی / دانشگاه اوسکودار

مکان: استانبول / سطح: آمادگی / مدت: 1 سال / زبان آموزش: ترکی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: 1000 دلار آمریکا