برنامه آمادگی زبان انگلیسی / دانشگاه نشیانتاشی

مکان: استانبول / سطح: آمادگی / مدت: 1 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: USD / شهریه با بورسیه اوگو: USD