برنامه آمادگی زبان انگلیسی / دانشگاه بسکت

مکان: آنکارا / سطح: بعد از متوسطه / مدت: 1 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / هزینه تحصیل: 65.000 لیر