برنامه آمادگی زبان انگلیسی / دانشگاه بازرگانی استانبول

مکان: استانبول / سطح: مقدماتی / مدت: 1 سال / زبان آموزش: انگلیسی / نحوه تحصیل: تمام وقت، در محل / شهریه: